Sunday, October 23, 2011

tt - edicija svetske književnosti / tt - edition for world literature


Na sajmu knjiga premijerno će biti predstavljena nova edicija Trećeg Trga.
Ovog puta sam koristila drugačiji papir za korice, za razliku od uobičajenog kunstdruka - reljefni, žućkasti, prirodniji, prijatniji na dodir. Takođe, i unutra, papir je žućkast kao i na koricama.
Ediciju sa četiri žanra podelila sam u četiri tona jedne boje: najsvetlija za poeziju, malo tamnija za dramu, još tamnija za prozu, i najtamnija za esej.
Izgled starih svezaka, sa nalepnicom, a ipak sa modernim elementima, diskretnim, spojila sam sa različitim kvalitetom linija, od tzv. crteža sa margine, koji sada dobijaju "glavnu ulogu", preko ispucalih linija zemlje; nervoznih i isprekidanih sa Burdinih šablona; zatim mirnih i talasavih, ženstvenih, do debelih linija antičkog lavirinta.


On this year Belgrade Book Fair, new Treći Trg world literature edition will have its premiere.
This time I used different paper for cover, beige, more softer than kunstdruck, more natural; and also for the interior, beige paper.
Edition with four genres, I have divided in four tones of one color: the lightest for poetry, little darker for drama, darker for prose, and the darkest for essay.
The look of the old notebooks, with the sticker on, and yet with modern elements, discreet, I combined with the various line quality, from the so-called margin drawings, that now get the "major role", through earth cracks; nervous and interrupted lines from the Burda's sewing patterns; then peacefull and undulately, feminine, to the bold ones of the antique labyrinths.No comments:

Post a Comment