Friday, November 20, 2015

Ja mogu - korak napred | Kreativni centar
Dizajn korica i grafičko oblikovanje za knjigu priručnik

Ja mogu - korak napred 

muzicke aktivnosti i vizuelni simboli u funkciji podsticanja razvoja deceIzdavač: Kreativni centar

Priručnik sadrži osnovne napomene o muzičkim sadržajima i aktivnostima koje vaspitači i druge odrasle osobe mogu da koriste u radu s decom, navodi način na koji se ti sadržaji primenjuju u praksi, objašnjava ulogu vizuelnih sredstava (kartica) u procesu učenja, kao i način njihove izrade.

Objašnjenja i primeri primene muzičkih sadržaja i aktivnosti odnose se na rad sa svom decom, uz posebne osvrte na rad s decom sa smetnjama u razvoju.Sa promocije: Knjiga i torta "Ja mogu"Monday, November 16, 2015

Bela noć! / The White Night!


Video Bela noć, po istoimenoj pesmi srpskog slem pesnika Gorana Živkovića Gorkog, iz njegove nove zbirke pesama Psihoslajdovi.
Goran se ove nedelje takmiči na Evropskom slem šampionatu u Tartuu, Estonija, pa sam napravila jedan video za njega. Srećno!

Video Bela noć! (The White Night!), made on the poem by same title by Serbian slam poet Goran Živković Gorki, from his upcoming poetry book Psihoslajdovi (Psychoslides).
Goran is also competing this week on European Poetry Slam Championship and the 6th interdisciplinary culture festival “Crazy Tartu" in Tartu, Estonia, as a Serbian Slam Champion. 
Good luck!

Translated to English by Đorđe Vić
Film by Dragana Nikolić
Production: Poezin, 2015.