Monday, November 5, 2012

Beogradski Spoken Word Poetry Festival


Dizajn plakata za Beogradski Spoken Word Poetry festival, najavljen za 11. i 12. novembar u klubu Ilegala (ispod knjižare Plato) od 20 h. Festival je tematski posvećen borbi protiv diskriminacije i socijalnog isključivanja, takmičarskog je karaktera, a najbolji izvođač dobija nagradu od 30.000 dinara.

Organizator festivala, udruženje Poezin poziva autore: pesnike i pesnikinje, slemere i slemerke, performere i performerke, da se prijave za učešće i na taj način doprinesu borbi protiv društvenih nepravdi. Dobitnika nagrade odabira publika jačinom aplauza i stručna komisija bodovanjem.

O temi festivala:
Diskriminacija (lat. Discriminare) znači odvajati, praviti razliku po socijalnim, rasnim, etničkim, verskim, individualnim, polnim, jezičkim, starosnim ili drugim osobinama. To je negativan odnos i nеpravedno pоstupаnjе prеmа pojedincu ili društvenoj grupi nа оsnоvu njegovih/njihovih svојstavа ili opredeljenja, štо posledično uzrokuje nејеdnаkоst – produbljivanje socijalnih razlika i širenje mržnje. Diskriminacija ograničava ili onemogućuje primenu ljudskih prava, što upućuje na netoleranciju, neprihvatanje i isklјučivаnjе, оdnоsnо dоvоđеnjе u pоdrеđеn položaj pojedinca ili grupe koji se nalaze u istoj, sličnoj ili uporedivoj situaciji.
Diskriminаciја sе ispоlјava u rаzličitim оblаstimа društvеnоg živоtа. Mоžе je izvršiti svаkо – šаltеrski rаdnik u grаdskој uprаvi, оrgаn јаvnе vlаsti, sudiја, lеkаr, nаstаvnik, pоlicајаc. Može se desiti bilo gde – nа pоslu, u škоli, nа fаkultеtu, u bоlnici, nа stаdiоnu, u grаdskоm prеvоzu, nа ulici…

Beogradski Spoken Word Poetry festival je deo kampanje asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) za borbu protiv diskriminacije, u okviru projekta podržanog od Švajcarskog programa za kulturu na Zapadnom Balkanu.

Rože Kajoa, Pesnička umetnostDizajn korica za esej Pesnička umetnost, Rože Kajoa, u prevodu Ane Moralić.
Izdavač Treći Trg, tt edicija za svetsku književnost.

Cover design for the essay The Art of Poetry by Roger Caillois, translated by Ana Moralić
Publisher: Treći Trg, tt- edition for world literature
 
 

Saturday, November 3, 2012

Biserka Rajčić, Moj poljski pesnički XX vekDizajn korica za antologiju poljske poezije XX veka, Moj poljski pesnički XX vek, 117 pesnkika u izboru i prevodu Biserke Rajčić.
Izdavač Treći Trg, tt edicija za svetsku književnost.

Cover design for the Anthology of Polish poetry of the 20th century, My Polish Poetical 20th Century, selected and translated by Biserka Rajčić
Publisher: Treći Trg, tt- edition for world literature


Biserka Rajčić