Tuesday, November 18, 2014

Wednesday, November 5, 2014

Danteova Komedija, preokestracija Kolja Mićević

 Korice za Danteovu Komediju
Preorkestracija: Kolja Mićević
Crteži: Vladimir Veličković

Izdavač: Mostart, Srbija. 

Kolja Mićević, rođen 1941. Završio studije književnosti (grupa za Opštu književnost) u Beogradu. Prevodilac poezije, esejista i pesnik, muzikolog i astrolog. Objavio osam zbirki stihova na srpskom: Stopa Sna, Stanje nikoga, Niti..., itd, i isto toliko na francuskom: L'homme alarmé, Le lit défait, Robinsong..., itd. 
Preveo i objavio sve velike i minorne francuske pesnike u osam antologija i tridesetak knjiga od Trubadura do Stefana Malarmea i Pola Valerija. S engleskog na srpski preveo Celokupne pesme Edgara Alana Poa; s engleskog na francuski devet verzija "Gavrana". Sa slovenačkog na srpski Sonetni venac i Soneti nesreće Franca Prešerna; sa slovenačkog na francuski izbor poezije L'Ultime Aimée Franca Prešerna. Sa španskog na srpski Ciganski romansero i Pesme Federika Garsije Lorke, kao i Prvi san Sor Huane de la Kruz. Sa italijanskog na srpski preveo je knjige: Riznica Bruneta Latinija, Komedija Dantea Aligijerija, Vita nova Dantea Aligijerija; Zaljubljeno more (antologija pesnika koje Dante pominje u Komediji). S italijanskog na francuski preveo je: Le petit trésor Bruneta Latinija i La Comedie Dantea Aligijerija. Sa srpskog na francuski: Antologija poezije jugoslovenskih pesnika, Les salutes slaves, od 1800. do 1900;
Autor je trotomne antologije Živa antologija francuske poezije od XI do XX veka.
Muzikološke knjige: Svete, laku noć! (O Bahovim kantatama); Mocart susreće Skarlatija; Mocart, Zločin Marije Terezije; Lirska istorija muzike. Od Pitagore do Baha, I-IV.
Dobitnik je brojnih nagrada, među kojima: Nagrada Miloš N. Đurić za prevod PESAMA Stefana Malarmea (1971); nagrada Beogradskih Klokotrista za 365 Varijacija na Vijonov Katren (1974); Velika zlatna medalja Francuske Akademije za širenje francuske kulture i jezika (1988); nagrada Sreten Marić za knjigu ogleda Osam Vlašića francuskog simbolizma.    


Cover for Dante's Comedy Divine
Preorchestration: Kolja Mićević
Drawings: Vladimir Veličković

Friday, October 31, 2014

Fair Play, International Poster Exhibition in Isfahan, Iran


Fair Play, International Poster Exhibition
From 23th October till 21st November 2014.
Contemporary Arts Museum, Isfahan, Iran

Thanks to Hamid Nejati for the kind invitation to participate on this event with my three Poezin posters. 

Nagrada na 59. Beogradskom sajmu knjiga / Belgrade Book Fair Special AwardSpecijalno priznanje 59. Beogradskog sajma knjiga za mladog dizajnera "Bogdan Kršić"
Drago mi je što nagrada nosi ime ovog velikog umetnika
Hvala Trećem Trgu, Biserki Rajčić, prevodiocu i priređivaču ovih knjiga i svima koji su me podržavali.
Na koricama su korišćeni crteži Tadeuša Ruževiča, uz dozvolu samog autora i kolaži Vislave Šimborske iz privatne kolekcije Biserke Rajčić.

"Žiri je odlučio da dodeli i specijalno priznanje za mladog dizajnera koje je pripalo Dragani Nikolić za likovno-grafičku opremu knjige izabranih pesama Vislave Šimborske i Tadeuša Ruževiča, u izdanju Trećeg trga i Čigoja štampe.
Prema oceni žirija, Nikolićeva je primećena po originalnim i kvalitetnim rešenjima koja su obogatila našu savremenu izdavačku scenu.
Jednostavnošću i odmerenošću pri likovnom i grafičkom oblikovanju ove edicije, vešto je uklopila tipografiju i ilustraciju u jednu celinu".
za likovno-grafičku opremu knjige izabranih pesama Vislave Šimborske i Tadeuša Ruževiča, u izdanju T...

Originalno objavljeno na stranici www.svet.rs/kultura/sajam-knjiga-u-beogradu-zavod-za-udzbenike-izdavac-godine © svet
 
Belgrade Book Fair Special Young Designer Award "Bogdan Kršić" for my design of Collected Poems by Wisława Szymborska and Tadeusz Różewicz, translated by Biserka Rajčić and published by Treći Trg.

On the cover: Collages by Wisława Szymborska, from Biserka Rajčić's private collection.

On the cover: Drawings by Tadeusz Różewicz, published with the approval by the author.