Wednesday, November 16, 2016

Muzički roman, Kolja Mićević

  


 Dizajn korica za 1. tom Muzičkog romana Kolje Mićevića.
Izdavač: Zlatno runo i D.A.N.T.E.O.N.
Knjigu možete naći u Knjižarnici Zlatno runo, Svetogorska 24, Beograd
kao i preko sajta www.zlatnoruno.com

Muzički roman zahvata razdoblje od biblijskog Juvala, rodonačelnika svih muzičara, do Mocarta.To je u stvari poetsko-muzička knjiga u kojoj je svaki kompozitor – a u knjizi ih ima više od 1500 – predstavljen stihovima čije su metafore izvađene iz njegovog imena i prezimena. Nakon stihova sledi prateći tekst koji ima ulogu komentara čija namera nije da kaže sve o dotičnom kompozitoru, nego da nekolikim ličnim utiscima zainteresuje čitaoca za slušanje njegove muzike.To je istovremeno i zbirka stihova, i roman i udžbenik. Na dve poslednje stranice nalazi se autorova pesma, pismo Svetoj Stolici, s predlogom da u ovim zbunjujućim vremenima proglasi Mocarta za katoličkog mučenika i sveca svih religija.

Na naslovnoj strani nalazi se ilustracija iz dela nepoznatog autora, Speculum humanae salvationis, Ogledalo čovekovog spasenja, nastalog na samom početku XIV st. Vide se, u prvom planu i iz profila, Tovel, a u dnu kovačnice, licem okrenut prema posmatraču, njegov polubrat Juval koji u naručju drži jedan žičani instrument; o njima je u Bibliji, Prva knjiga Mojsijeva, 4:22, zapisano, da »Tovel bješe vješt kovati svašta od mjedi i od gvožđa«, a da se od »Juvala narodiše gudači i svirači.« Kovač i Muzičar. Ovu scenu u biblijskoj kovačnici uzeo sam za polaznu sliku prvog toma Muzičkog romana.
Kolja Mićević

KOLjA MIĆEVIĆ (1941) prevodilac je poezije, francuske (od trubadura do savremenih pesnika); engleske (sve pesme Edgara A. Poa); italijanske (Vita nova i Komedija Dantea Aligijerija na francuski i srpski); španske (Ciganski romansero i Pesme Federika G. Lorke i Prvi San Sor Huane de la Kruz) i slovenačke (celokupne pesme Franca Prešerna na francuski i srpski); autor je tri knjige o prevođenju poezije (Konstante i previdi, Afrička legenda, PRIM. PREV.), kao i devet zbirki na srpskom (Stopa Sna, Niti, More, Stanje Nikoga, Eros in Melos, Klavirint, Kristal uspomena, Vinovnik, Rimaginacije) i isto toliko napisanih izvorno na francuskom L’homme alarmé, Le Lit défait, Mozart rencontre Scarlatti…).
Na francuskom je objavio svoj izbor i prevod poezije 19. stoleća bivših jugoslovenskih republika, Les saluts slaves.
Poslednjih dvadeset godina objavio je više dela iz muzikologije: Đavolova kuća; SVETE, LAKU NOĆ (O Bahovim kantatama); Mocart susreće Skarlatija (na francuskom i u prevodu na srpski); MOCART, Zločin Marije-Terezije; Neposlato pismo (Otu Klempereru); LIRSKA ISTORIJA MUZIKE I-IV; MUZIČKI ROMAN, tom I, Od Juvala do Mocarta; priprema MUZIČKI ROMAN, tom II, Od Mocarta do Ljubice Marić.
Kolja Mićević, koji se u izgubljenim časovima bavi i pisanjem o astrologiji, autor je astro-gastro trilera Restoran.

Tuesday, November 15, 2016

Monday, November 14, 2016

Osa Aspćern, Umetnost neviđeno niskih očekivanja | Kreativni centar

  


Cover for Swedish writer Åsa Asptjärn's teenage book The Art of Having Extremely Low Expectations (Konsten att ha sjukt låga förväntningar)
Publisher: Kreativni centar, Serbia 
“Take a look at my lousy life and do the opposite". That’s what Emanuel Kent Sjögren says. He is the spiritual philosopher in this book. The reader is offered Emanuel’s philosophical advice on life, sometimes humorous, sometimes black as he muddles through the autumn term in a secondary school.
The lynch pin of Emanuel Kent’s philosophy is: Lower your expectations. Full stop. If your hopes are too high and your expectations are zero you won’t be disappointed. This proves to be a reasonable attitude towards life for Emanuel Kent who wants to embrace more of life and who has higher ambitions for his teen years than just hanging out with his best, and only, friend Tore.  

Tuesday, November 8, 2016

Oliver Ušman, Neko te posmatra | Kreativni centarCover design and chapter illustration for young adult book Neko te posmatra (Das Gegenteil von oben) by German writer Oliver Uschmann.
Publisher: Kreativni centar, Serbia
Thursday, November 3, 2016