Tuesday, November 18, 2014

Poster for a poetry festival Poezija grada (City Poetry)


Poster for a poetry festival Poezija grada (City Poetry)
organized by Poezin

30th November, 8pm, Club Peron Savamala, Belgrade


Wednesday, November 5, 2014

Danteova Komedija, preokestracija Kolja Mićević

 Korice za Danteovu Komediju
Preorkestracija: Kolja Mićević
Crteži: Vladimir Veličković

Izdavač: Mostart, Srbija. 

Kolja Mićević, rođen 1941. Završio studije književnosti (grupa za Opštu književnost) u Beogradu. Prevodilac poezije, esejista i pesnik, muzikolog i astrolog. Objavio osam zbirki stihova na srpskom: Stopa Sna, Stanje nikoga, Niti..., itd, i isto toliko na francuskom: L'homme alarmé, Le lit défait, Robinsong..., itd. 
Preveo i objavio sve velike i minorne francuske pesnike u osam antologija i tridesetak knjiga od Trubadura do Stefana Malarmea i Pola Valerija. S engleskog na srpski preveo Celokupne pesme Edgara Alana Poa; s engleskog na francuski devet verzija "Gavrana". Sa slovenačkog na srpski Sonetni venac i Soneti nesreće Franca Prešerna; sa slovenačkog na francuski izbor poezije L'Ultime Aimée Franca Prešerna. Sa španskog na srpski Ciganski romansero i Pesme Federika Garsije Lorke, kao i Prvi san Sor Huane de la Kruz. Sa italijanskog na srpski preveo je knjige: Riznica Bruneta Latinija, Komedija Dantea Aligijerija, Vita nova Dantea Aligijerija; Zaljubljeno more (antologija pesnika koje Dante pominje u Komediji). S italijanskog na francuski preveo je: Le petit trésor Bruneta Latinija i La Comedie Dantea Aligijerija. Sa srpskog na francuski: Antologija poezije jugoslovenskih pesnika, Les salutes slaves, od 1800. do 1900;
Autor je trotomne antologije Živa antologija francuske poezije od XI do XX veka.
Muzikološke knjige: Svete, laku noć! (O Bahovim kantatama); Mocart susreće Skarlatija; Mocart, Zločin Marije Terezije; Lirska istorija muzike. Od Pitagore do Baha, I-IV.
Dobitnik je brojnih nagrada, među kojima: Nagrada Miloš N. Đurić za prevod PESAMA Stefana Malarmea (1971); nagrada Beogradskih Klokotrista za 365 Varijacija na Vijonov Katren (1974); Velika zlatna medalja Francuske Akademije za širenje francuske kulture i jezika (1988); nagrada Sreten Marić za knjigu ogleda Osam Vlašića francuskog simbolizma.    


Cover for Dante's Comedy Divine
Preorchestration: Kolja Mićević
Drawings: Vladimir Veličković