Tuesday, July 11, 2017

Esej posvećen dizajneru knjiga - FPU Grafika knjigeEsej posvećen jednom dizajneru knjiga je zadatak na Master akademskim studijama na predmetu Grafika knjige na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu.
Autorka i studentkinja Tamara Petrovski je izabrala da piše o mom radu.
Pogledajte i eseje o drugim dizajnerima na ovom zanimljivom sajtu. :)

Essay dedicated to one book designer is a task on the Master Studies, on the Faculty of Applied Arts, Belgrade.
Author and student Tamara Petrovski chose to write about my work.
and check other book designers as well :)
/you can choose language on the top right