Monday, February 2, 2015

Viktor Radonjić, DrameDizajn korica za knjigu Viktora Radonjića, Drame.
Izdavač: Treći Trg, Beograd

Cover design for the book Plays by Viktor Radonjić
Publisher: Treći Trg, Belgrade