Tuesday, May 14, 2013

Golden Bra Award on Magdalena Festival in Slovenia

Golden Bra award for Dragana Nikolic and "Trgni se! Poezija!" Poetry Festival book edition in the category Book Design on this year's Magdalena, International Festival of Creative Communication in Maribor, Slovenia. 

Nagrada Golden Bra za dizajn festivalske dvojezične pesničke edicije "Trgni se! Poezija!" u izdanju Trećeg Trga, u kategoriji dizajn knjiga na ovogodišnjem medjunarodnom festivalu kreativnih komunikacija Magdalena, u Mariboru, Slovenija.   


Monday, May 13, 2013

Gabrijel Rozenstok, Tragom njenog imena


Dizajn korica za knjigu irskog pesnika Gabrijela Rozenstoka Tragom njenog imena, u prevodu Gorjane Rajić i Milana Dobričića.
Autor fotografije na koricama: Ron Rozenstok.
Izdavač: Treći Trg

Cover design for poetry book Uttering Her Name by Irish author Gabriel Rosenstock, translated to Serbian by Gorjana Rajić and Milan Dobričić.
Author of the photograph: Ron Rosenstock.
Publisher: Treći Trg.

Milan Dobričić, Lirika i tako...


Dizajn za novu knjigu poezije Milana Dobričića, Lirika i tako... 
Izdavač: Treći Trg

Thursday, May 9, 2013

Eva Lipska, Draga gospođo Šubert...


Dizajn korica za knjigu Draga gospođo Šubert... poljske pesnikinje Eve Lipske, u prevodu Biserke Rajčić.
Izdavač: Treći Trg, Beograd

Cover design for Dear Miss Schubert... by Polish poet Ewa Lipska, translated to Serbian by Biserka Rajčić.
Publisher: Treći Trg, Belgrade, Serbia