Thursday, May 9, 2013

Eva Lipska, Draga gospođo Šubert...


Dizajn korica za knjigu Draga gospođo Šubert... poljske pesnikinje Eve Lipske, u prevodu Biserke Rajčić.
Izdavač: Treći Trg, Beograd

Cover design for Dear Miss Schubert... by Polish poet Ewa Lipska, translated to Serbian by Biserka Rajčić.
Publisher: Treći Trg, Belgrade, SerbiaLAVIRINT

Draga gospođo Šubert, pozdravljam vas
iz Lavirinta, višeznačnog lečilišta
koje me navodi na činjenje greške. Tražim tople
izvore naše ljubavi, pijaće mineralne reči,
lekovite časove udvoje. Gubim se u zamršenim
sećanjima, na putevima koji se ukrštaju;
upadam u klopku geometrije. Zapetljavam se
u kablove datuma. Sve što nas je volelo, draga
gospođo Šubert, bezizlazno je.


CRNI KLAVIRI

Draga gospođo Šubert, tražim vas u stranom gradu, gde umesto kuća stoje crni klaviri. Povremeno o vama me obaveštava neki zvuk sa skale sedam oktava, obožavalac naših kratkih rečenica. Računam na moj savršen sluh i vašu nesigurnost u muziku koja se muva oko polutonova. Iz te rasejanosti oslobađa se precizna nostalgija naših erotskih snimaka. Mada jedino želim da vam kažem da sve što nikada nije postojalo ima šansu da se dogodi.

No comments:

Post a Comment