Monday, November 5, 2012

Beogradski Spoken Word Poetry Festival


Dizajn plakata za Beogradski Spoken Word Poetry festival, najavljen za 11. i 12. novembar u klubu Ilegala (ispod knjižare Plato) od 20 h. Festival je tematski posvećen borbi protiv diskriminacije i socijalnog isključivanja, takmičarskog je karaktera, a najbolji izvođač dobija nagradu od 30.000 dinara.

Organizator festivala, udruženje Poezin poziva autore: pesnike i pesnikinje, slemere i slemerke, performere i performerke, da se prijave za učešće i na taj način doprinesu borbi protiv društvenih nepravdi. Dobitnika nagrade odabira publika jačinom aplauza i stručna komisija bodovanjem.

O temi festivala:
Diskriminacija (lat. Discriminare) znači odvajati, praviti razliku po socijalnim, rasnim, etničkim, verskim, individualnim, polnim, jezičkim, starosnim ili drugim osobinama. To je negativan odnos i nеpravedno pоstupаnjе prеmа pojedincu ili društvenoj grupi nа оsnоvu njegovih/njihovih svојstavа ili opredeljenja, štо posledično uzrokuje nејеdnаkоst – produbljivanje socijalnih razlika i širenje mržnje. Diskriminacija ograničava ili onemogućuje primenu ljudskih prava, što upućuje na netoleranciju, neprihvatanje i isklјučivаnjе, оdnоsnо dоvоđеnjе u pоdrеđеn položaj pojedinca ili grupe koji se nalaze u istoj, sličnoj ili uporedivoj situaciji.
Diskriminаciја sе ispоlјava u rаzličitim оblаstimа društvеnоg živоtа. Mоžе je izvršiti svаkо – šаltеrski rаdnik u grаdskој uprаvi, оrgаn јаvnе vlаsti, sudiја, lеkаr, nаstаvnik, pоlicајаc. Može se desiti bilo gde – nа pоslu, u škоli, nа fаkultеtu, u bоlnici, nа stаdiоnu, u grаdskоm prеvоzu, nа ulici…

Beogradski Spoken Word Poetry festival je deo kampanje asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) za borbu protiv diskriminacije, u okviru projekta podržanog od Švajcarskog programa za kulturu na Zapadnom Balkanu.

No comments:

Post a Comment