Wednesday, November 16, 2016

Muzički roman, Kolja Mićević

  


 Dizajn korica za 1. tom Muzičkog romana Kolje Mićevića.
Izdavač: Zlatno runo i D.A.N.T.E.O.N.
Knjigu možete naći u Knjižarnici Zlatno runo, Svetogorska 24, Beograd
kao i preko sajta www.zlatnoruno.com

Muzički roman zahvata razdoblje od biblijskog Juvala, rodonačelnika svih muzičara, do Mocarta.To je u stvari poetsko-muzička knjiga u kojoj je svaki kompozitor – a u knjizi ih ima više od 1500 – predstavljen stihovima čije su metafore izvađene iz njegovog imena i prezimena. Nakon stihova sledi prateći tekst koji ima ulogu komentara čija namera nije da kaže sve o dotičnom kompozitoru, nego da nekolikim ličnim utiscima zainteresuje čitaoca za slušanje njegove muzike.To je istovremeno i zbirka stihova, i roman i udžbenik. Na dve poslednje stranice nalazi se autorova pesma, pismo Svetoj Stolici, s predlogom da u ovim zbunjujućim vremenima proglasi Mocarta za katoličkog mučenika i sveca svih religija.

Na naslovnoj strani nalazi se ilustracija iz dela nepoznatog autora, Speculum humanae salvationis, Ogledalo čovekovog spasenja, nastalog na samom početku XIV st. Vide se, u prvom planu i iz profila, Tovel, a u dnu kovačnice, licem okrenut prema posmatraču, njegov polubrat Juval koji u naručju drži jedan žičani instrument; o njima je u Bibliji, Prva knjiga Mojsijeva, 4:22, zapisano, da »Tovel bješe vješt kovati svašta od mjedi i od gvožđa«, a da se od »Juvala narodiše gudači i svirači.« Kovač i Muzičar. Ovu scenu u biblijskoj kovačnici uzeo sam za polaznu sliku prvog toma Muzičkog romana.
Kolja Mićević

KOLjA MIĆEVIĆ (1941) prevodilac je poezije, francuske (od trubadura do savremenih pesnika); engleske (sve pesme Edgara A. Poa); italijanske (Vita nova i Komedija Dantea Aligijerija na francuski i srpski); španske (Ciganski romansero i Pesme Federika G. Lorke i Prvi San Sor Huane de la Kruz) i slovenačke (celokupne pesme Franca Prešerna na francuski i srpski); autor je tri knjige o prevođenju poezije (Konstante i previdi, Afrička legenda, PRIM. PREV.), kao i devet zbirki na srpskom (Stopa Sna, Niti, More, Stanje Nikoga, Eros in Melos, Klavirint, Kristal uspomena, Vinovnik, Rimaginacije) i isto toliko napisanih izvorno na francuskom L’homme alarmé, Le Lit défait, Mozart rencontre Scarlatti…).
Na francuskom je objavio svoj izbor i prevod poezije 19. stoleća bivših jugoslovenskih republika, Les saluts slaves.
Poslednjih dvadeset godina objavio je više dela iz muzikologije: Đavolova kuća; SVETE, LAKU NOĆ (O Bahovim kantatama); Mocart susreće Skarlatija (na francuskom i u prevodu na srpski); MOCART, Zločin Marije-Terezije; Neposlato pismo (Otu Klempereru); LIRSKA ISTORIJA MUZIKE I-IV; MUZIČKI ROMAN, tom I, Od Juvala do Mocarta; priprema MUZIČKI ROMAN, tom II, Od Mocarta do Ljubice Marić.
Kolja Mićević, koji se u izgubljenim časovima bavi i pisanjem o astrologiji, autor je astro-gastro trilera Restoran.

No comments:

Post a Comment