Tuesday, February 2, 2016

Sanja Dimoski, Čudesno u nama


Dizajn korica za knjigu Sanje Dimoski, Čudesno u nama, od bajke do psihoterapije
Izdavač: Treći Trg

Cover design for a book by a psychotherapist and professor Sanja Dimoski, The Miracle in Us, from a fairy tale to psychotherapy.
Publisher: Treći Trg


U psihoterapiji je reč o dvoje ljudi koji zajednički rešavaju psihološke zadatke klijenta koji su analogni zadacima koje mora da reši junak bajke. Ako omiljene bajke nema ili nema nikakvih sećanja na detinjstvo, terapija treba da popuni te praznine, a prisustvo terapeuta u terapiji omogući razvoj.
Uspešna terapija zapravo može da se posmatra i kao zbirka arapskih priča Hiljadu i jedna noć. Svaka bajka koju je Šeherezada pričala, kao i svaka seansa, ima svoju funkciju i dovodi do postepenog ozdravljenja. Duboko sam uverena da je čoveku potrebna mudrost starih vremena, uvid u postepen i spor rast ka razrešenju sopstvenih konflikata... Omiljene bajke, ali i priče, basne i pesme, način su da bolje razumemo sebe.
Sanja Dimoski

Sanja Dimoski, psiholog, psihoanalitičar, dugogodišnji psihoterapeut, dr.sci. i predavač na Beogradskom univerzitetu. Radila sa mladima sa poremećajem ponašanja, zavisnicima, a sada radi sa psihoterapijskim klijentima i predaje studentima. Knjiga je nastajala godinama, kroz rad sa klijentima, promišljanja i praćenja osnovne ideje o paralelizmu izmađu bajki i psihoterapijskih tokova. Razvija multidisciplinarnost i kreativne spojeve nauke i umetnosti.

No comments:

Post a Comment