Friday, November 20, 2015

Ja mogu - korak napred | Kreativni centar
Dizajn korica i grafičko oblikovanje za knjigu priručnik

Ja mogu - korak napred 

muzicke aktivnosti i vizuelni simboli u funkciji podsticanja razvoja deceIzdavač: Kreativni centar

Priručnik sadrži osnovne napomene o muzičkim sadržajima i aktivnostima koje vaspitači i druge odrasle osobe mogu da koriste u radu s decom, navodi način na koji se ti sadržaji primenjuju u praksi, objašnjava ulogu vizuelnih sredstava (kartica) u procesu učenja, kao i način njihove izrade.

Objašnjenja i primeri primene muzičkih sadržaja i aktivnosti odnose se na rad sa svom decom, uz posebne osvrte na rad s decom sa smetnjama u razvoju.Sa promocije: Knjiga i torta "Ja mogu"No comments:

Post a Comment