Wednesday, January 18, 2012

Ladislav Klima, Jadi kneza Šternenhoha


Izašla je nova knjiga u tt - ediciji za svetsku književnost Trećeg Trga; Jadi kneza Šternenhoha češkog pisca Ladislava Klime (1878-1928) u prevodu Tihane Hamović i sa mojim dizajnom. Baš zahvaljujući Tihani imala sam priliku da vidim sjajno češko izdanje iz 1990. godine, sa ilustracijama skulptora Karela Nepraša.

New book in the Treci Trg tt - edition for world literature, The Sufferings of Prince Sternenhoch, by Czech author Ladislav Klíma (1878-1928), translated by Tihana Hamović and with my cover design. Thanks to Tihana, I had a chance to see great Czech issue from the 1990, with the illustrations by Czech sculptor Karel Nepraš.

No comments:

Post a Comment