Saturday, May 14, 2011

Poster for Poezin XP Special


Još jedan plakat za Poezin XP Special.
Dizajn na otvorenom, o daaa.
Čovek-pisaća mašina: Dejan Čančarević
Lokacija: Kraljevića Marka 4, dvorište Magacina

i još crtica-dve :)

PREKUCAVANJE

Prekucavanje je eksperiment čitanja i izvođenja poezije iz konvencionalnih formi recepcije štampanog teksta.
Prekucavanje je multiplikacija teksta u analognoj formi preko ozvučene pisaće mašine.
Prekucavanje je poetski događaj koji oslobađa tekst i dinamički ga udružuje s muzikom i videom.
Prekucavanje je ekspresivni pokušaj poetskog i haotičkog napada na recipijente.
Prekucavanje je glas, znoj, prisustvo i utiskivanje u materijal papira.
Prekucavanje je poetski trag stvoren na licu mesta.
Prekucavanje je reanimacija i reinterpretacija intimnog stvaralačkog trenutka unutrašnjeg ćutanja i pisanja.
Prekucavanje je modifikacija.
Prekucavanje je minus prisustvo, punoća odsustva, poetska paklena mašina u mehuru sapunice.
Prekucavanje je poezija, buka, haos, improvizacija, mašina stavljena u pogon bez predvidivog ishoda.
Prekucavanje je umnožavanje teksta bez izdavača.
Prekucavanje je čitanje, gledanje, slušanje.
Prekucavanje je kao kad tekst izađe iz sebe i unese ti se u facu. Kao kada te plakat gleda.
Prekucavanje je protest i proboj.


No comments:

Post a Comment