Friday, September 1, 2017

www.dizajnerke.rs


Projekat Olivere Miletić www.dizajnerke.rs
o srpskim ženama u dizajnu

Drago mi je da sam u ovom sjajnom društvu :)

Više o projektu na

O projektu

Ocrtavanja ženske istorije srpskog dizajna i razmatranje pozicije žena u profesionalnim krugovima u Srbiji predstavlja jedan od ciljeva ovog projekta. Ova tema je zapostavljena i u feminističkim krugovima, a ovim radom mogu se pokrenuti i dalja istraživanja o položaju žena u kreativnim industrijama. Ideja je da se na samom kraju istraživanja napravi baza podataka sa biografijama, intervjuima i radovima žena u primenjenoj grafici, koja bi bila dostupna svima.
U pripremi i istraživanju ovog rada naišla sam na nekoliko prepreka. Osnovna i najvažnija je ta da su dizajnerke skoro nepoznate našoj istoriji dizajna. Ta prepreka je istovremeno,i jedan od razloga poduzimanja ovakvog istraživanja.U procesu prikupljanja podataka, prelistavajući kataloge Majskih izložbi ULUPUDS-a, GRIFONA, zbornika FPU i drugih dizajnerskih škola, uspela sam da sastavim podužu listu imena žena koje su delovale u primenjenoj grafici na prostoru Srbije. Nažalost, uspela sam da nađem jako ograničen obim informacija.
Ideja za ovaj projekat nastala je u momentu kada sam, razgovarajući sa kolegama, shvatila da niko ne može da navede dizajnerku sa ovih prostora koja trenutno nije aktivna u svom poslu, i to je za mene bilo poražavajuće. Istraživajući, naišla sam na  “Women in graphic design” dugogodišnji projekat Džulije Mir i Gerde Bruer koji se bavi upravo ovom temom, kao i hrvatski projekat Dizajnerice koji se bavi malo širom tematikom. Ova dva projekta poslužili su mi kao uzor i inspiracija. Odlučila sam da skupim što više podataka I napravim bazu koja će moći da bude makar osnova za dalja istraživanja I analize, ali I podsticaj dizajnerkama svih generacija.  Rad dizajnerki nije manje bitan od kolega, ali prostor koji mu je posvećen je zanemarljiv i ovaj rad je pokušaj da ta praksa počne polako da se menja.
Olivera Miletić

No comments:

Post a Comment