Saturday, October 15, 2016

Ruka i glas, umetnički performansPoster i baner za umetnički performans RUKA I GLAS u organizaciji Poezina i UTLOSSa
koji će biti predstavljen na festivalu Na Sopstveni Pogon, 29. oktobra, od 19h.

Cilj projekta je inkluzija osoba sa oštećenjem sluha u kulturno-društvene tokove, odnosno rad na kulturnoj delatnosti osoba sa invaliditetom. Partnerska organizacija na projektu je UTLOSS – udruženje tumača za lica oštećenog sluha Srbije. Finalni performans RUKA I GLAS, održaće se 29. oktobra (subota) u Magacinu od 19h.
Mladi sa oštećenim sluhom koristiće znakovni jezik i u saradnji s pesnicima - slemerima preneće publici svoja iskustva, probleme i poetiku. Na taj način, putem umetničkog čina, biće prevaziđene barijere u komunikaciji, integracijom komplementarnih veština.
Kreativne radionice pesnika i osoba sa oštećenjem sluha, kao i finalna prezentacija, realizovaće se u alternativnom kulturnom centru Magacin u Beogradu, Kraljevića Marka 4, a prezentacija će biti ponovljena u beogradskim školama za decu sa oštećenjem sluha.
Ovo je nastavak projekta iz 2014-te godine, kada je organizacija Poezin uspešno započela umetničku saradnju sa organizacijama koje zastupaju osobe sa oštećenjem sluha.

Poster and cover banner for "Hand and Voice", art performance of poets and young people with hearing dissabilities.

No comments:

Post a Comment