Wednesday, October 29, 2008

And more books


Najnovije! Dve knjige su pre nekoliko dana izašle iz štampe u izdanju Trećeg Trga - Priče o sreći Bojana Babića, u ediciji Sa Trećeg Trga, i Udica Zehnije Bulića u ediciji Desant. Noć, gradske ulice i neonska svetla su mi trenutno najzanimljivi motiv... | The Newest! Two books came out a few days ago, publisher Treci Trg (Third Square), Belgrade. Night, city streets and neon lights are at the moment my most interesting motive...

inspiracija :)

No comments:

Post a Comment