Tuesday, November 9, 2010

Novembarski Poetski Plakat sa velikim P / November Poetic Poster with Big P

Foto: Biljana Rakočević

Veliko P...
kao Poezin
kao Poetski klabing
kao Pisanje
kao Pesnikinja
kao Pesnik
kao Pupak
kao Plakat
kao...


The Big P...
as Poezin
as Poetic clubbing
as a Poet
as a Poetesse
as a Poster
as...


1 comment: