Saturday, January 16, 2016

Eleni Teoharus, Lepa cvećarka


Dizajn korica za knjigu poezije Lepa cvećarka, grčke pesnikinje Eleni Teoharus. Prevod sa novogrčkog: Saša Đorđević. Izdavač: Treći Trg.

Cover for poetry book by Eleni Teocharus, translated by Saša Đorđević. Publisher: Treći Trg.


Stupajući u ogledalo

Stajala je na palubi i posmatrala
ljude dole na doku
lepa cvećarka.
Maramom je pozdravljala neke u gomili,
telo joj se nevešto izvijalo, držeći košaricu
sa cvećem, kao da je košarica bila dete
te se bojala da joj ne utekne.
Čvrsto ju je držala
za ruku,
vetar joj je nosio kosu ka meni
i bila sam tamo, posmatrala je
sa izvesne udaljenosti.

Ali posmatrala sam i sebe na palubi,
kako otpozdravljam gomili i stežem košaricu
i bila sam izvan sebe dok me je vetar probijao...
No bila sam i dva metra iza,
na jednoj pokisloj klupi.

Osećala sam da je to san.
Jer sam ja bila ta koja je posmatrala sebe na palubi.
Ali možda i nije bio,
jer mi jedna vračara u tropima
doslovce uputi:
„Vidim tebe u njoj“,
i pokaza na devojčicu kraj mene.

Jednu devojčicu, koja je, kad god joj se htelo, izlazila
i kad god joj se htelo, vraćala u mene.
Kao da sam ogledalo.
 

No comments:

Post a Comment