Thursday, April 8, 2010

REČ U PROSTORU / WORD IN SPACE

Reč u prostoru


proud to present...

REČ U PROSTORU - izložba grafičkih rešenja književnih radova

(U okviru Aprilskih susreta)


utorak, 13. april,

Studentski kulturni centar, Kralja Milana 48, Beograd

19:00 Happy centar - izložba grafičkih rešenja književnih radova
20: 30 Velika sala - iščitavanje odabranih radova

REČ U PROSTORU je književni konkurs za mlade autore (do 3o godina) regionalnog karaktera. Ideja projekta jeste da se književnost predstavi kroz različite umetničke forme i da se animira veliki broj mladih stvaralaca različite vokacije. Književnost se pomera u prostor i kao instalacija nudi savremenom konzumentu u njegovom svakodnevnom ambijentu: klubu, bašti kafea, trgu, predvorju fakulteta...

Autori odabranih priča: Berislav Blagojević, Lana Bastašić, Jelena Pavličić, Ana Jovanović, Danijel Radočaj, Radojka Plavšić, Dragić Cvjetinović, Branislav Đorđevski, Korana Braun, Luka Vukušić, Julijana Kuber (Marija Vuksanović);

Autori odabranih pesama: Mirela Agić, Vigor Vukotić, Suzana Đorđević, Aleksandar Petrović, Svetlana Kalezić-Radonjić, Miloš Jakovljević, Adnan Žetica, Marko Glišić, Jelena Đokić, Barbara Pleić, Antej Jelenić, Miloš Belčević;

TEKSTOVE DIZAJNIRALI: Dragana Nikolić i studenti Akademije umetnosti iz Beograda u klasi profesora Aleksandre Jovanić i Andreja Forcana: Nenad Ninkov, Atina Đujić, Ana Milenković, Mladen Marić i Dragan Mandić.

Radove odabrali: Divna Vuksanović, Mirko Demić, Nikola Bujčić i Vesna Kapor


tetris Mojsije small


Na trotoaru small

ostale plakate možete pogledati na flickr-u
you can see all posters on flickr

---

Festival proširenih medija - Aprilski susreti, posle prekida od dve i po decenije ponovo su ustanovljeni 2002. godine kao tradicionalna glavna godišnja manifestacija SKC-a, koja se organizuje početkom aprila. Iako u velikoj meri modifikovan, ovaj festival pokrenut je sa ciljem da se obnovi tradicija i ponovo uspostavi duh originalnih Aprilskih susreta koji su osnovani 1972. godine povodom 4. aprila, Dana studenata Beograda i dana Studentskog kulturnog centra. Prvu seriju AS-a (koja se održavala od 1972 do 1977. godine pod punim nazivom Aprilski susret - festival proširenih medija) karakterisao je aktivan interdisciplinarni umetnički program, koncipirani u aktuelnom duhu onog vremena - sa ciljem prevazilaženja klasičnih granica među umetnostima. Aprilski susreti su bili toliko uspešni u postizanju tih ciljeva tako da je festival ubrzo dokinuo smisao svog postojanja i bio napušten u korist drugačijih programskih praksi. Međutim, koncept višednevnih multidisciplinarnih događanja koja okupljaju u isto vreme i na jednom mestu veliki broj, pre svega mladih, umetnika i stvaraoca različitih profila, ostao je delotvoran i dalje. To se potvrđuje novom serijom AS-a čiji broj je, u nešto izmenjenom obimu i obliku, sa manje zahteva i ograničenja, i sa konkursom potpuno neformalnog karaktera, već prevazišao broj AS-a organizovanih u prvoj seriji.

No comments:

Post a Comment